Miksi Vietnam?

Viimeisen 10 vuoden aikana Vietnamin ohjelmistoteollisuus on kasvanut tasaista 30-35% vuosivauhtia. Monella vietnamilaisella ohjelmistoyrityksellä on jo kattavaa kokemusta toimimisesta ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa. Maan hallitus tukee ohjelmistoteollisuutta monin eri kannustein tarkoituksenaan nostaa se Vietnamin talouden avainalaksi.

Kustannustaso

Koska kustannuksien säästö on usein syynä ulkoistukseen lähdettäessä, hinta on yleensä ensimmäisenä mieleentuleva mittari, jonka perusteella eri vaihtoehtoja vertaillaan. Vietnamilaisen työn hinta on erittäin edullista. IT-alallakin puhutaan 60%, 70% ja jopa suuremmistakin eroista verrattuna työn hintaa keskimäärin Euroopan union alueella. Me uskomme, että kun sopiva kumppani Vietnamista on löytynyt ja työ muuten rullaa ongelmitta, yritykselle avautuu merkittävä hintaetu.

Työvoima

Vietnamin valtavasta lähes 90 miljoonan väestöstä 65% on alle 35-vuotiaita. Vietnamilaiset arvostavat opiskelua. Lukutaito on maassa reilusti yli 90% ja nuoriso taistelee kynsin ja hampain vapaista korkeakoulupaikoista. Vietnamin koulutusjärjestelmässä perustasolta lähtien matemaattisilla aineilla on suuri painoarvo ja suurin osa korkeamman asteen kouluista valmistuvista on opiskellut joko luonnontieteiden tai tekniikan alalla. Tieto- ja viestintäteknologian opintoja tarjoavia kouluja Vietnamissa on noin 300 ja maan hallitus on ottanut tavoitteekseen kouluttaa 1 000 000 uutta IT-ammattilaista vuoteen 2020 mennessä. Paitsi osaavia ja ahkeria työntekijöitä niin vietnamilaiset ovat myös varsin lojaaleja työnantajalleen ja IT- työnvoiman vaihtuvuus maassa on alle 5%, siis paljon vähemmän kuin vaikkapa Intiassa.

Vietnamin virallinen kieli on vietnam. Poiketen ympäröivien maiden kirjoitusjärjestelmistä vietnamia kirjoitetaan latinalaisilla aakkosilla. Tämän vuoksi vietnamilaisten on verraten helppo oppia englannin kieltä ja se on maan toiseksi suosituin vieras kieli. Useissa kouluissa englannin opiskeleminen on pakollista, ja niinpä suurin osa Vietnamin IT-sektorillakin työskentelevistä osaa englantia ainakin kirjallisena. Suullinen kielitaito on Vietnamissa yleensä heikompaa kuin kirjallinen.

Liiketoimintaympäristö

Ulkoistaminen epävakaaseen maahaan on merkittävä riski yritykselle. Vallankumouksia, väkivaltaisia mielenosoituksia, taisteluita, pommi-iskuja... Näitähän tapahtuu, mutta ei onneksi tämän päivän Vietnamissa. Vietnam on iloksemme joka suhteessa erittäin vakaa ja lisäksi ulkomaalaisia kohtaan vieraanvarainen maa, jossa levottomuudet ovat harvinaisia ja paikallisia.

Vietnamin sosialistinen tasavalta on yksipuoluevaltio, jossa valtaa käyttää kommunistinen puolue. Nykyinen hallitus on ollut paikallaan Vietnamin sodan loppumisesta vuonna 1975 lähtien eli yli 35 vuotta. Viimeisin konflikti rajanaapureiden kanssa tapahtui vuonna 1979 Kiinan kanssa. Sillä on kuitenkin edelleen piileviä raja- ja aluekiistoja naapureidensa kanssa, mutta niistä on viime vuosina pyritty sopimaan muun muassa ASEAN- (Association of South East Asian Nations) ja ARF- (Asean Regional Forum) yhteistyön yhteydessä.

Vietnamissa on lukuisia pieniä vähemmistökansoja, jotka asuttavat lähinnä vaikeapääsyisiä ylänkö- ja vuoristoalueilla. Vähemmistöt puhuvat omia kieliään ja harvoin osaavat maan pääkieltä vietnamia ja ovat siten jääneet aika ulkopuolelle maan kehityksestä. Varsinaisia ”vietnamilaisia” eli ”kinh-kansaa” on maassa suuri enemmistö eli 95%. Vietnamissa on monia erilaisia uskontoja kuten suurimpina buddhalaisuus ja katolisuus, mutta 80% ihmisistä ei historiallista syistä halua lukeutua kuuluvansa mihinkään uskontoon varsinaisesti, vaikka saattaakin käydä säännöllisesti temppelissä, uhrata hengille ja muistaa esi-isiään kotialttarilla. Vietnam on näistä syistä pitkälti vapaa konflikteista ja arvioitu turvallisimmaksi investointikohteeksi Kaakkois-Aasian alueella.

Vietnamin markkinoiden vapauduttua tiukasta keskusjohtoisesta säätelystä vuonna 1986 ”doi moi” –politiikkana tunnetun uudistuksen myötä maan talous on kasvanut vauhdilla. Viime vuosina maan bruttokansantuote on ollut Aasian maista toiseksi nopeinta vaihdellen noin 6% ja 8% välillä. Ulkomaisten toimijoiden kiinnostus Vietnamin liiketoimintamahdollisuuksia kohtaan on kasvanut tasaisesti koko 2000-luvun ja erityisesti Vietnamin päästyä WTO-jäseneksi vuonna 2007 ovat ulkomaiset sijoituksien määrä noussut dramaattisesti. Suomalaisista investoinneista merkittävimpiä ovat Huhtamäen pakkaustehdas eteläisessä Vietnamissa ja Nokian päätös perustaa matkapuhelintehdas pohjois-Vietnamiin.

WTO-jäsenyyt pakottaa Vietnamia myös ratkaisemaan liiketoimintaympäristöön liittyviä ongelmakohtiaan kuten infrastruktuuria, korruptiota ja lainsäädäntöä. Varsinkin immateriaalioikeuksien suojaaminen on ollut paljon tapetilla ja niiden suhteen on myös Vietnamissa tapahtunut jo paljon edistystä. Kaiken kaikkiaan Vietnamin hallituksen tavoitteena on luoda ulkomaisille sijoittajille ja yrityksille lämmin ja vieraanvarainen liiketoimintaympäristö.